vrijdag, februari 02, 2007

(G)een theoretische grondslag voor BI

Neil Raden beweert in BI Review dat de huidige BI tools niet zijn gebaseerd op Herbert Simon's theorie van besluitvorming:

"It is work of choosing issues that require attention, setting goals, finding or designing suitable courses of action, and evaluating and choosing among alternative actions. The first three of these activities - fixing agendas, setting goals and designing actions - are usually called problem solving; the last, evaluating and choosing, is usually called decision-making."

Volgens Raden is de assumptie in de BI-wereld dat data leidt naar de beslisfase en dat de probleemfase kan worden overgeslagen.

Mijns inziens valt dat wel mee. Een beetje BI-consultant zal beweren dat BI niet draait om de tooling maar om het inrichten van de plan-do-check-act cyclus van Deming, waar ook een probleemfase in is te vinden. Daarnaast zou je kunnen zeggen dat Business Performance Management, het 'strategische zusje van BI', de probleemfase ondersteunt met strategiemappen en kritische perfomance indicatoren.

Bovendien denk ik dat BI tools juist tekort schieten in de besluitvormingsfase. Er is namlijk geen enkele BI tool dat potentiele alternatieve beslissingen of de gevolgen van bepaalde handelswijzen kan doorrekenen en dus het probleem van de beperkte rationele keuzes oplost.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten