vrijdag, februari 23, 2007

Data mashups platformen voor bi

Getriggerd door mijn eigen post over mashups, heb ik nog verder gesnuffeld naar enterprise web 2.0 voorbeelden van mashups. Ik heb 2 voorbeelden gevonden: Oracle en Denodo.

Nu blijkt Oracle pas Webcenter suite geïntroduceerd te hebben. Dat is een toolset is om data uit applicaties met web 2.0 technieken - inclusief mashups- te integreren en om users te laten collaboreren via wiki's en weblogs. De user interface die met webcenter is te bouwen wordt hier gedemo-ed. Het enterprise web 2.0 blog is er overigens niet zo over te spreken.

Denodo is een Spaans bedrijf dat zich geheel richt op 'data mashups voor the enterprise'. De denodo data mashup architectuur integreert gestructureerde data uit bedrijfsapplicaties met ongestuctureerde data van het web of uit interne bronnen. De mashup is de plek waar die data samenkomt. De kracht van Denodo zit ook gedeeltelijk in een techniek om die ongestructureerde data te clusteren en/of samen te vatten. Denodo heeft 2 webinars en interview over het platform online staan.

woensdag, februari 21, 2007

BI 2.0: mashups

BI 2.0, niemand weet nog precies waarvoor het staat maar het kan te maken te hebben met ajax, realtime bi, operational bi, web 2.0, enterprise search, soa's of on demand of al deze begrippen. Erik Fransen verzamelt voor dbm ideeën voor een artikel over BI 2.0.

Hier wil ik ingaan op de web 2.0 component van BI 2.0 en dan speciaal mashups. Want een mashup wordt in de wikipedia gedefinieerd als een website of applicatie die data uit verschillende bronnen combineert tot 'een nieuwe ervaring'. En dat riekt verdacht veel naar BI.

Pentaho is een voorbeeld van een BI tool waarmee een mashup is te maken met Googlemaps. Ook Business Objects heeft een mashuptool in de vorm van graphicsmasher maar die is alleen nog maar te bewonderen in het lab.

Het maken van mashups is redelijk ingewikkeld, maar er komt een nieuwe klasse van tools aan waarmee dit een eitje wordt. In SOA for the masses geven Dan Farber en Larry Digna een uitstekend overzicht van deze tools. De meest revolutionaire zijn Teqlo en het net geïntroduceerde Yahoo Pipes.

De uitdaging voor BI-consultants en leveranciers is om die tools voor het maken van mashups ter beschikking te stellen aan de bi-eindgebruikers en wel op zo'n manier dat die mashups beheerbaar blijven. Want dat is met Excel, het mix, mash en mutate tool van het client/server tijdperk niet echt gelukt.

donderdag, februari 15, 2007

Realtime burger intelligence (bi)


Nomos lijkt bijna het ideale dashboard te benaderen. Het dashboard is zo intuïtief dat iedere leek snel door heeft waarover de site gaat. En het is niet eens gebouwd door een bi-ontwikkelaar maar door een webdesignbureau.

Nomos is een vorm van burger intelligence en is een dashboard met 1 meetwaarde, namelijk geluidshinder. De site visualiseert de geluidsmetingen rondom Schiphol. De geluidshinder is per baan, per postcode, per vliegtuig en per meetpost te bekijken en bevat zowel realtime als historische gegevens.

Ter vergelijking is er ook de site Geluidsnet, die ook realtime en historische geluidsgegevens vertoont. Absoluut een mooie weergave van de geluidshinder, maar veel minder intuïtief.

maandag, februari 12, 2007

Enron explorer


Trampoline Systems heeft een 'interessant' product, waarmee je sociale netwerken, expertise en informatiestromen in kaart brengt binnen een bedrijf. De gemiddelde werknemer zit er ongetwijfeld niet op te wachten dat zijn mail wordt afgetapt.

Maar die enorme berg ongestructureerde data uit email, levert - eenmaal gestructureerd - zeer waardevolle informatie op over een bedrijf. Dat wordt geweldig gedemonstreerd aan de hand van de nu openbare mailwisseling binnen de Enron top. Deze is te rangschkken naar onderwerp en persoon. Bovendien is te zien wie met wie communiceerde.

maandag, februari 05, 2007

Een puzzel of een mysterie aanpak

Malcom Gladwell (van Blink en de Tipping Point) schrijft in de New Yorker over een leuk nieuw inzicht, afkomstig van intelligence expert Gregory Treverton: Het verschil tussen puzzels en mysteries.

"Osama bin Laden’s whereabouts are a puzzle. We can’t find him because we don’t have enough information. The key to the puzzle will probably come from someone close to bin Laden, and until we can find that source bin Laden will remain at large."

"The problem of what would happen in Iraq after the toppling of Saddam Hussein was, by contrast, a mystery. It wasn’t a question that had a simple, factual answer. Mysteries require judgments and the assessment of uncertainty, and the hard part is not that we have too little information but that we have too much."

Gladwell beschrijft aan de hand van de van het Enron-schandaal en een verhaal over het geheime superwapen van de nazi's dat een intelligence probleem niet perse opgelost moet worden als een puzzel dwz door meer informatie te verzamelen. Een mysterie-insteek bleek in bovenstaande gevallen succesvoller.

Avinash en de jongens van Juice Analytics hebben de knuppel in het hoenderhok gegooid. Ze vragen zich of we Business Intelligence of web analytics vraagstukken wel als een puzzle moeten oplossen door bv zo veel mogelijk data te verzamelen over klanten. Zou een mysterie-achtige aanpak niet beter werken?

Search in BI

Zijn de BI-spelers voorzichtig wat zoekmogelijkheden in hun oplossingen aan het verwerken. De search spelers pakken het drastische aan en bieden search als BI oplossing aan. Zo introduceren 2 leiders van Gartners 'Information Access Magic Quadrant', een naar eigen zeggen, fundamenteel andere manier om BI te bedrijven.

Fast introduceert het Adaptive Information Warehouse (AIW) dat bestaat uit een data cleansing tool en een data analyse tool, radar, genaamd. Computerworld laat een aantal analisten aan het woord over AIW.

De onderliggende techniek noemen ze bij Fast de Pyramid server, dat wordt gepresenteerd als een alternatief voor kubussen. Zo op het eerste gezicht komt het op mij over, alsof ze BI-software hebben ontwikkeld ipv dat ze hun zoekmachine hebben ingezet voor een BI-oplossing.
Het meaning analytics warehouse van Autonomy lijkt spectaculairder. Dat is een module die informatie uit video, email, database etc indexeert, transformeert en analyseert obv betekenis en relaties. Meer informatie is er nog niet over te vinden.

vrijdag, februari 02, 2007

(G)een theoretische grondslag voor BI

Neil Raden beweert in BI Review dat de huidige BI tools niet zijn gebaseerd op Herbert Simon's theorie van besluitvorming:

"It is work of choosing issues that require attention, setting goals, finding or designing suitable courses of action, and evaluating and choosing among alternative actions. The first three of these activities - fixing agendas, setting goals and designing actions - are usually called problem solving; the last, evaluating and choosing, is usually called decision-making."

Volgens Raden is de assumptie in de BI-wereld dat data leidt naar de beslisfase en dat de probleemfase kan worden overgeslagen.

Mijns inziens valt dat wel mee. Een beetje BI-consultant zal beweren dat BI niet draait om de tooling maar om het inrichten van de plan-do-check-act cyclus van Deming, waar ook een probleemfase in is te vinden. Daarnaast zou je kunnen zeggen dat Business Performance Management, het 'strategische zusje van BI', de probleemfase ondersteunt met strategiemappen en kritische perfomance indicatoren.

Bovendien denk ik dat BI tools juist tekort schieten in de besluitvormingsfase. Er is namlijk geen enkele BI tool dat potentiele alternatieve beslissingen of de gevolgen van bepaalde handelswijzen kan doorrekenen en dus het probleem van de beperkte rationele keuzes oplost.